Galerie

Website DeBruinAdvocatuur

Omschrijving

Redesign van het logo voor De Bruin Advocatuur heeft een meer passionele kleur opgeleverd, de achtergrond van de website is geïnspireerd op de buitensculptuur van Ineke Otte ‘Beweging’ te Goes. Uitgangspunten voor de fotografie zijn; omgevingsrecht, vastgoed, duurzaamheid (milieurecht), uitdaging (Goede Doelen), deskundigheid en visie, persoonlijk contact en betrokkenheid, natuur (Kenniscentrum Natuurmonumenten).

De website is een levendige presentatie van mijn opdrachtgeefster; kleurrijke vrouw met brede interesses, belangstelling voor de medemens en gevoel voor vormgeving.

In deze website hebben we ook ruimte ingepast voor de jaarlijkse ‘ Goede Doelen’ projecten waarvoor haar juridische kennis inzet. Fotografie Joris van Gennip Fotojournalist.

De website kwam tot stand in samenwerking met vele ‘warme’ contacten van opdrachtgeefster waarbij ‘warm’ bedoeld wordt; creativiteit, samen, gunnen, vertrouwen.

Ontwerp

FotoFantasia

Type

  • Charity
  • Weblog

Thema

  • Custom framework

Talen

  • NL

Jaar

2010