Skip to content
Voor WordPress website ondersteuning bel je 06 222 33 613
Duurzaam Scheiden mediation advocatuur Website WebFantasia concept vormgeving Tambajong foto Pixabay

Website DuurzaamScheiden

Website met volle aandacht voor grafische vormgeving in samenwerking met Jennifer Tambajong Concept Vormgever:
Beschrijving concept voor het logo DuurzaamScheiden: “Helderheid, zachtheid, lichtheid en moed zijn verweven met het lichte kleurgebruik en het onderdeel van het Chinese teken ‘kans’.
Yin (het éne) is niet beter dan Yang (het andere) of andersom, ze zijn even-waardig aan elkaar; twee tegengestelde waarden ‘die geen dualiteit vormen’).
Ook de vertakkingen van de bomen en de gescheiden boogjes vanuit de natuur komen in een halve cirkel in het logo terug”.

Scroll To Top