Fotografie opdrachten voor IBM Nederland

Opdracht voor IBM, industriële fotografie

Gedurende mijn eerste jaren op de afdeling communications van IBM Nederland werd een harde zakelijke benadering gevraagd.

Het maken van een consistente reeks kleurenplaten voor de omslagen van een jaargang IBM Nieuws (externe uitgave), met als thema een impressie van ‘netwerken’ en ‘datacommunicatie’, rekening houdend met de lithografische eisen van de omslaglayout. De foto’s zouden een hoog abstractieniveau moeten hebben en mede daardoor een betrekkelijk tijdloos karakter.

Het gemaakte werk werd beoordeeld op zijn artistieke en grafische merites door Henk van Bork en beoordeeld op inhoudelijke bruikbaarheid door Jan Donders met goed gevolg.

Een aantal jaren volgden opdrachten voor meer jaargangen IBM Nieuws omslagen met o.a. als thema ‘milieu’ en ‘vakantie’ met de terugkerende weerspiegeling van het woord IBM en illustrerende fotografie voor artikelen in het IBM Magazine (interne uitgave).